VÝBEROVÉ KONANIE

Informácia o voľnom pracovnom mieste v CDR Dominika, Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava  

Výberové konanie číslo:   VK- 01/2020

Kraj:     Košický

Názov pracovnej pozície:  PSYCHOLÓG – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných pracovných miest:    1 – polovičný pracovný úväzok, 20 hod. týždenne

Miesto výkonu práce:   CDR Dominika Rožňava

Hlavné úlohy:  Odborná činnosť so zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení  SPODaSK  v  Centre  pre  deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR,

Termín nástupu:   Ihneď

Kvalifikačné predpoklady:   II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia

Jazykové znalosti:   nepožadujú sa

Počítačové znalosti: WORD, EXCEL, komunikácia prostredníctvom mailu

Pracovná náplň psychológa v CDR: 

–   vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK , aplikácia metódy poradenskej psychológie  a metódy  rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine, realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,  participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVaR, spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ CDR Dominika

Telefón:    0911 010 563

E-mail:     ivet.kubalova@gmail.com; nodominika@gmail.com                                                                        

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Dominika, Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) fotokópia diplomu, 

c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

d) výpis z registra trestov,

e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 30.11.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra alebo elektronickou poštou na uvedené mailové adresy.

Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie.

Mgr. Iveta Kubalová,  riaditeľka CDR Dominika v Rožňave

Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.