Výberové konanie na pracovné miesto v CDR Dominika

Vyhlásenie VK na pracovné miesto v CDR Dominika, Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava
Výberové konanie číslo: VK- 01/2024
Kraj: Košický
Názov pracovnej pozície:
SOCIÁLNY PRACOVNÍK v rámci realizácie Národného projektu Rozvoj výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II.
Počet voľných pracovných miest: 1 – pracovný úväzok, 40 hod. týždenne
Miesto výkonu práce: CDR Dominika Rožňava, Námestie baníkov 28
Hlavné úlohy:
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu
opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a
jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Termín nástupu: 01.04.2024
Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ II. stupňa, podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon
  niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov (vrátane prechodných ustanovení)
 • prax je výhodou
 • výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa regiónu a
  vodičské oprávnenie skupiny B.

Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: WORD, EXCEL, komunikácia prostredníctvom mailu
Pracovná náplň psychológa v CDR:

 • vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom
  prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s
  účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
 • spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a
  uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
 • poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva,
 • poskytovanie sociálnej diagnostiky a spolupráca pri odbornej diagnostike,
 • participácia pri zabezpečovaní ďalších odborných metód pre klienta,
 • odborné metódy sociálnej práce pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie klienta,
 • participácia na vyhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho
  postupu,
 • súčinnosť pri zhodnocovaní neodkladného opatrenia dieťaťa a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • účasť na tvorbe a na realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
 • spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a
  uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
 • spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.
  Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ CDR Dominika
  Telefón: 0911 010 563
  E-mail: nodominika@gmail.com
  Adresa: Centrum pre deti a rodiny Dominika, Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava
  Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
  a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  b) fotokópia VŠ diplomu,
  c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
  d) výpis z registra trestov,
  e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
  údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do
  13.03.2024.
  V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra alebo elektronickou poštou na uvedenú mailovú
  adresu.
  Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači informovaní o výsledkoch výberového
  konania.
  Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľka CDR Dominika v Rožňave
Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.